Privacyverklaring

 • Conform de Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG die op 25 mei 2018 in werking is getreden, informeert The Organizing Pro 4u je in deze privacyverklaring graag over:
 • Welke persoonsgegevens The Organizing Pro 4u verzamelt en met welk doel
 • Hoe The Organizing Pro 4u persoonsgegevens bewaart en beveiligt
 • Hoe lang The Organizing Pro 4u persoonsgegevens bewaart
 • Met wie The Organizing Pro 4u persoonsgegevens deelt
 • Hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen

Contactgegevens van The Organizing Pro 4u

The Organizing Pro 4u is gevestigd aan de Lange Akkers 10, 5563 BT te Westerhoven. De Functionaris van The Organizing Pro 4u is Adriana Luns, die bereikbaar is via telefoonnummer 06 237 067 97 of info@theorganizingpro4u.nl 

Welke persoonsgegevens The Organizing Pro 4u verzamelt en waarom

Wanneer je je aanmeldt voor individuele hulpsessies of coaching als klant registreert The Organizing Pro 4u:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je hulpvraag

Gegevens van klanten verzamelt The Organizing Pro 4u via een telefonische intake en/of persoonlijk kennismakingsgesprek. Deze gegevens gebruikt The Organizing Pro 4u om contact met je op te nemen, individuele hulpsessies en of coachingstrajecten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw hulpvraag en/of facturen op te maken.

Wanneer je je aanmeldt voor een informatie- of andere bijeenkomst verzamelt The Organizing Pro 4u:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Evt. afwijkend factuuradres

Deze gegevens verzamelt The Organizing Pro 4u via haar website om jouw inschrijving te verwerken, je te informeren over desbetreffende bijeenkomst en je een gepersonaliseerde factuur te sturen.

Hoe The Organizing Pro 4u persoonsgegevens bewaart en beveiligt

The Organizing Pro 4u neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Adriana Luns via info@theorganizingpro4u.nl

Bewaartermijn van jouw persoonsgegevens

The Organizing Pro 4u bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor The Organizing Pro 4u de gegevens bewaart. Concreet betekent dit dat persoonsgegevens van klanten maximaal 7 jaar bewaard worden. Persoonsgegevens van deelnemers aan informatie- of andere bijeenkomsten worden maximaal 2 jaar bewaard. 

Worden je gegevens met derden gedeeld?

The Organizing Pro 4u verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden door en verstrekt persoonsgegeven uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan werkzaamheden die zij voor jou verricht.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegeven door The Organizing Pro 4u.

Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@theorganizingpro4u.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Let op: maak je pasfoto, MRZ (machine readable zone, strook met nummers onderaan je paspoort) paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Indien je dit wenst, zullen we je gegevens verwijderen, mits dit niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen. We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling en reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, op je verzoek.

The Organizing Pro 4u wil je er tevens op attenderen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Comments are closed.